Personlig assistans

Tjänsten personlig assistans är till för dig som har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan göra allting på egen hand, utan måste ha personal i form utav personliga assistenter som hjälper dig att kunna göra saker som du inte kunnat innan.Personal Vacation Assistance At Your Service Today
Är det så att du är i behov av att få personligassistans i mer än 20 timmar per vecka, så har du uppfyllt kraven till att få ta del av assistansersättning. Några av de skälen som kan ge upphov till assistansersättning är exempelvis om du har problem med din andning, att du inte kan laga måltider och behöver hjälp med din mat, att du inte kan socialisera med andra eller har svårigheter att vara i sociala sammanhang.
Detta är exempel som utgör grunden till att du har rätt till personlig assistans. Har du några ytterligare behov som du behöver hjälp med, då kan du utöver assistansersättningen ansöka om ersättning som gäller personliga behov.
Är fallet att du faktiskt har dessa behov, men det sträcker sig över en kortare tid än 20 timmar per vecka. Då har du fortfarande rätt till att få personlig assistans, men det blir via en annan enhet som du ansöker om i den kommun du är bosatt i.
Ersättning för personlig assistans
Till att börja med, så behöver du ett läkarutlåtande som beskriver din funktionsnedsättning, vilka behov som du fåassistans med och hur din funktionsnedsättning påverkar dig ilivet. När du har ditt läkarutlåtande, så tar du kontakt med Försäkringskassan som har hand om ditt ärende och som är den myndighet som tar beslut i ärenden som rör personlig assistans.
Försäkringskassan uppger att de har en handläggningstid som tar uppemot 5 månader innan de kan ge dig ett beslut huruvida du är godkänd för att få personligassistans. Om det är så att du har personlig assistans innan du har fått något svar av Försäkringskassan och det är ettsvar som gör dig berättigad till ersättning. Då har du möjlighet att rapportera det till Försäkringskassan och lämna in scheman och handlingar som styrker din assistans, för att kunna få ersättning för de utgifter som assistansen har fakturerats innan ditt besked om godkändersättning.
Skulle det vara så att ditt beslut om ersättning och det är godkänt, så är nästa steg att välja hur din personliga assistans skall anordnas. Du kan göra det på egen hand och bestämma över vilka assistenter du ska få hjälp av eller om du vill få hjälp av kommunen eller ett externt företag som skall hjälpa dig med det. Försäkringskassan rekommenderar att du redan gjort ditt val och meddelat dem det innan beslutet om ersättning är taget, eftersom det är ett kriterium som påskyndar processen och tiden för beslutet.
Hur du än väljer att göra med din personliga assistans. Om du väljer att hyra in ett företag eller kommunen eller om du väljer att på egen hand ta hand om rekrytering av assistenter och anställa på egen hand, så blir du tilldelad din berättigade utbetalning av ersättning antingen i förskott eller efterskott. Det som är mest vanligt att välja är efterskott och det är då att du har valt att avsäga dig ansvar och har tillåtit ett företag eller kommunen att anställa och förse dig med personliga assistenter som hjälper dig med dina dagliga behov https://assistansblogg.se/.
Det är viktigt att veta att för att få ta del av personligassistans behöver du ha skickat in en ansökan om assistansersättning innan du blir 65 år. Är fallet att du gör en ansökan efter att du fyllt 65 år, så blir ansökan ickegiltig och kommer istället att hänvisas till äldreomsorgen som finns i den kommun som du är registrerad.